الیاف فلزی

الیاف فلزی 1

خواص بتن مسلح به الیاف فلزی

به طور کلی وجود الیاف فلزی در جسم بتن باعث افزایش مقاومت بتن می‌شود

مقاومت ترک خوردگی
در آزمایش‌های خمشی، کششی و … بطور استاتیکی ملاحظه می‌شود که الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تاثیر بسیار مثبتی دارد بلکه بعنوان یک عامل بازدارنده ترک نیز عمل می‌کند. بدین معنی که با شروع ترک خوردگی، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری بعمل می‌آورد. این درحالیست که در تیرهای بتن خالص با حداکثر ۱٫۰ میلی‌متر تغییر شکل در وسط دهنه، نه تنها تیر دو تکه نمی‌شود، بلکه ترک از نصف ارتفاع تیر به بالا حرکت نکرده و با بازشدن ترک، الیاف این فاصله را به طرفین محل گسیختگی ارتباط داده و از فروریختن تیر جلوگیری می‌کند. مقاومت الیاف در قبال ترک در نمونه‌های کششی نیز شایان توجه است. بدین معنی که در کشش نیز بعد از ترک نخستین در کل مقطع که مربوط به بتن است، الیافها، دو طرف محل ترک را یکدیگر ارتباط داده و از گسترش و زیادشدن عرض ترک ممانعت بعمل می‌آورند. کیفیت ترک خوردگی در آزمایش شکافتگی نمونه استوانه‌ای آن نیز جالب است. بعد از بار نهایی، نمونه بتن خالص از وسط و در امتداد قطر کاملاً گسیخته و دو تکه می‌شود در حالی که در نمونه بتن الیافی بدون آنکه نمونه از همدیگر جدا شود، آنقدر تغییر شکل می‌دهد که سطح مقطع دایره‌ای نمونه به سطح مقطع بیضوی تبدیل می‌شود

مقاومت سایشی
نتایج بررسی مقاومت سایشی بتن الیافی توسط انجمن فولاد ایالت متحده نشان می‌دهد که عمق سائیده شده بتن الیافی با شن نخودی و الیاف در مقایسه با عمق سائیده شده دال‌های ساخته شده از بتن خالص با شن درشت دانه ۲۷۰ درصد کمتر است. آزمایش‌هایی که اخیراً توسط گروهی از مهندسین انجام یافته پیشنهاد می‌کند که مقاومت سایشی بتن الیافی در معرض سایش رسوبات آب در سازه‌های هیدرولیکی تفاوت چندانی با بتن خالص ندارد. این آزمایش‌ها همچنین نشان می‌دهد که وقتی فرسایش در نتیجه سایش تدریجی بتن به علت حرکت غلطکی ذرات و مواد ریزدانه با سرعت کم از روی سطح بتن است، میزان فرسایش به کیفیت مصالح سنگی و سختی سطح بتن بستگی خواهد داشت و در این حالت الیاف تاثیر چندانی ندارند. در واقع اگر کاربرد الیاف با یک نسبت آب به سیمان زیادتر و با حجم زیاد خمیر سیمان همراه باشد، افزایش کمی در مقدار فرسایش می‌تواند بوجود آید. اما وقتی فرسایش در نتیجه سایش ناشی از سرعت زیاد جریان آب و ضربه اجسام و مواد شناور بزرگ جریان آب باشد، بتن الیافی مقاومت فرسایشی قابل توجهی را نشان می‌دهد…

مشخصه های فنی :

مفتول آهنی – قلابدار- سینوسی

طول:۵۰mm

قطر:۱٫۲ – ۱- ۰٫۸- ۰٫۶-میلیمتر

استحکام کششی:۲۲۹N=809N/mm

نهایت کشیدگی:۱٫۳%

مزایا:

قابلیت جذب انرژی بالا

مقاومت در برابر سایش و تورق

مقاومت در برابر تنشهای خستگی

افزایش مقاومت در برابر ضربه

قابلیت باربری پس از ایجاد ترک احتمالی

افزایش مقاومت برشی و خمشی به میزان ۳۵% در بتن

بالا بردن ظرفیت کرنش بتن

مقاومت در برابر تنشهای حرارتی

جلوگیری از گسترش ترک در بتن

افزایش مقاومت کششی

موارد کاربرد :

کفسازی صنعتی- شاتکریت – فونداسیون – رمپ و باند – جاده های بتنی – سازه های ضد انفجار و ……

میزا ن مصرف :

بسته به ضخامت الیاف فلزی بین ۱۱ تا ۳۵ کیلو گرم در هر متر مکعب می باشد .